Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPRINGOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłaju 701, 32-015 Kłaj (dalej ADO). 

Springos Sp. z o.o. Sp. k. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@springos.pl lub korespondencyjnie na adres: Kłaj 701, 32-015 Kłaj.
Funkcję IODO pełni adw. Patrycja Piórkowska.

Klauzule informacyjne:

Chcesz poznać zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? Otwórz klauzulę informacyjną: 
 
  • Zawierasz z nami umowy przez internet? 

  • Otrzymujesz lub chcesz otrzymywać od nas oferty?

  • Zawierasz z nami umowy przez internet i jednocześnie otrzymujesz lub chcesz otrzymywać od nas oferty?

  • Reklamujesz nasz produkt?

  • Kontaktujesz się z nami mailowo?

  • Kontaktujesz się z nami telefonicznie?
   UWAGA – nagrywamy rozmowy!

  • Bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym?

  • Chcesz abyśmy uwzględnili Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji?